FIDULINK.com er ditt digitale inkorporeringsbyrå for opprettelse og assistanse i opprettelsen av dine selskaper, datterselskaper, filialer samt alle administrative prosedyrer i 193 land.

Finn alle lokale agenter i Afrique , Amerika , Asia , Europa , Oceania > ICI

For alle henvendelser via e-post: kontakt [@] fidulink.com 

Behandling av personopplysninger:

Personopplysningene som samles inn er ment for internt bruk av selskapet. Dine personopplysninger vil bare bli brukt til å kontakte deg for å svare på henvendelsen din. Dine personopplysninger vil aldri bli solgt, delt eller avslørt til tredjepart.

Varemerke rett:

Alle bestanddelene (tekster, grafikk, videoer, lyder, navn, logoer, varemerker, databaser osv.) samt selve portalene er underlagt internasjonal lovgivning om opphavsrett og rettigheter knyttet til opphavsrett. Denne nettsiden er registrert på portalen for opphavsrettsbeskyttelse. 

Hele nettstedet og dets nedlastbare innhold er selskapets eksklusive eiendom. Ingen reproduksjon eller representasjon, til og med delvis, kan aksepteres uten forutgående skriftlig samtykke fra utgiveren av nettstedet.

All bruk som ikke er uttrykkelig autorisert, kan pådra seg forfatterens sivile og / eller strafferettslige ansvar. Selskapet forbeholder seg retten til å utøve ethvert rettsmiddel mot dem som krenker dets rettigheter.

Disse generelle betingelsene er underlagt og styrt av åndsverkskoden, og i utlandet av de internasjonale konvensjoner som er gjeldende om opphavsrett, som fra sag til sak bestemmer gjeldende lov. 


 

FIDULINK®, varemerke, logoer, bilder, nettsteder, publikasjoner ... under den internasjonale beskyttelseslisensen Opphavsrett og utnyttelse: FIDUXXX01

 

Operatør for Fidulink.com og underdomener:

SUXYS® USA, hovedkontor: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, USA.

Operatør for Fidulink.com og underdomener:

SUXYS EUROPE®, hovedkontor: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Irland

Operatør for Fidulink.com og underdomener:

SUXYS INTERNATIONAL ® , Hovedkontor: Burlington Tower, Business Bay Dubai De forente arabiske emirater.

 


FIDULINK® Lisens for bruk, utleie, bruk og visning og utnyttelse av FIDU-merketLINK®  utstedt av SUXYS LLC: FIDUXX01. Kredittbilder: Shutterstock - Canva - SUXYS LLC, SUXYS EUROPE Limited, SUXYS International Limited.