1 - Formål og omfang

1.1. Disse generelle salgs- og bruksbetingelsene er ment å regulere de kommersielle relasjonene mellom " FIDULINK®" eller "SUXYS®" operatørene for FiduLink.com og dets underdomener: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Hovedkontor: Burlington Tower, Business Bay Dubai De forente arabiske emirater - SUXYS EUROPE Limited, Company 739284, Hovedkontor: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Irland - SUXYS® LLC, hovedkontor: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, USA - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, hovedkontor: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna Linnaosa, 10151, Estland , ("FIDULINK®") (" FIDULINK.com ») (" MARKEDSPLASS-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Alle domener og underdomener av .FIDULINK.com »)

og dets klienter (" Klient "). På grunnlag av disse generelle kommersielle betingelsene, vil FIDULINK.com gi kunden ulike tjenester, for eksempel opprettelse av selskaper (" Samfunn "), (" Datterselskap "), (" gren") og visse relaterte tilleggstjenester (" Tilleggstjenester ") samt bistand knyttet til åpning av kontoer hos banker eller ikke-bankleverandører av finansielle tjenester eller andre bank- og/eller finansinstitusjoner eller institusjoner regulert eller uregulert i deres respektive jurisdiksjoner (“ Åpne en konto eller bankintroduksjon »).

1.2. Disse generelle kommersielle forholdene utgjør en integrert del av enhver kontrakt som inngås mellom KLIENT et FIDULINK® ved digital signatur av et skjema FIDULINK®, enten signert online gjennom validering av en bestilling på en FIDULINK.com-plattform eller under domener og Marketplace eller applikasjoner eller på papir (" Kontrakt ") i PDF-format. Ved å inngå en kontrakt med FIDULINK®, aksepterer kunden disse generelle vilkårene. En liste over priser og en liste over tjenester er tilgjengelig på FIDULINK.com-sidene og under domener og andre applikasjoner og MarketPlace.

1.3. Alle andre generelle vilkår og betingelser som avviker fra, motsier eller supplerer disse generelle salgsbetingelsene skal ekskluderes fra enhver kontrakt, med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt mellom kunden og FIDULINK.com.

1.4. I tilfelle en konflikt mellom disse generelle forretningsbetingelsene og en kontrakt, skal bestemmelsene i kontrakten gå foran disse generelle kommersielle betingelsene. Ved konflikt kan du kontakte vår konflikthåndteringstjeneste på: advokat [@] fidulink.com. Vår advokat vil ta seg av forespørselen din.

1.5. FIDULINK.com forbeholder seg retten til å endre de generelle kommersielle betingelsene når som helst med umiddelbar virkning uten varselforpliktelser til brukerne. Kunden vil bli informert om disse endringene ved en melding publisert på FIDULINK.com gjennom FiduLink.com-bloggen med en offisiell publikasjon. Endringer vil bli ansett som godkjent av klienten, med mindre FIDULINK.com mottar en skriftlig innsigelse i denne forbindelse innen fire uker fra datoen for underretning til advokat(@)fidulink.com med et originalt brev sendt til dets forretningskontor i registrert med bekreftelse av kvittering til SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, De forente arabiske emirater. Vær oppmerksom på at ethvert avslag på de generelle salgs- og bruksbetingelsene eller modifikasjoner eller oppdateringer vil resultere i en slutt på tjenestene samt en fullstendig suspensjon av alle tjenester til FiduLink.com og SUXYS® ved mottak av ditt originale brev.

 

2 - Innhold og omfang av tjenester

Stiftelse og ledelse av et selskap og tilleggstjenester

2.1. FIDULINK® kan gi kunden en tjeneste for inkorporering av selskapet, datterselskapet, filialen i jurisdiksjonene spesifisert på listen publisert på nettstedet til FIDULINK® ( www.fidulink.com ) eller dens plattformer (internett, mobilapplikasjon eller nettbrettapplikasjon, IOS-applikasjon, Android-applikasjon). FIDULINK® kan også organisere, enten gjennom selskaper tilknyttet FIDULINK® eller tredjeparter, levering av tilleggstjenester som utnevnelse av tillitsvalgte, tillitsvalgte aksjonærer, internettforhandlerkonto, firmalogo, firmastempel, firmastempel, fullmakt, attestert attestering og apostille på dokumenter, søknad om lisenser, søknad om godkjenning, søk etter lokaler, søk etter personell, søk etter partnere og andre tjenester som FIDULINK® og KLIENT vil finne det nyttig å opprette eller sette opp kundens selskap. Begrepet "tilknyttede selskaper" betyr, med hensyn til FIDULINK®, et datterselskap eller et holdingselskap av FIDULINK® eller andre datterselskaper av dette holdingselskapet, advokater, regnskapsførere, advokater, notarer og andre FIDULINK-agenter®.

2.2. Alle tilleggstjenester vil bli levert på grunnlag av en spesifikk avtale mellom klienten og den relevante leverandøren av tilleggstjenester, bortsett fra segl, stempler og logoer, attestert sertifisering og apostille. 

2.3. Følgende er inkludert i registreringen av en selskapspakke: 4 aksjonærer, 2 styremedlemmer, ytterligere aksjonærer eller styremedlemmer vil bli gjenstand for registreringsfakturering avhengig av jurisdiksjonen.

 

makt (FULLMAKT)

Kunden gir makt til FiduLink.com og underdomener, SUXYS® og dets representanter, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partnere for redigering, utarbeidelse, publisering, administrative prosedyrer, fysisk eller elektronisk representasjon med notarius publicus, regnskapsførere, advokater, banker, bank og eller finans. institusjoner og alle andre administrasjoner, innføring, oversendelse av dokumenter og andre registreringer hos myndigheter, banker, finansinstitusjoner, handelskamre, selskapskamre for etablering og/eller stiftelse av selskaper eller datterselskap eller filial, oppløsning av selskap, datterselskap eller filial, enhver endring knyttet til selskapet, filialen, datterselskapet. Denne kraften begynner på bestillingsdagen og slutter ved slutten av tjenestene som tilbys av fidulink.com, dvs. 365 dager, og vil automatisk fornyes ved fornyelse av tjenestene og validering av den digitale bestillingen og aksept av disse generelle betingelsene salg og bruk og fornyelse av tjenester. Men SUXYS® og FiduLink.com forbeholder seg retten til å opprette en ny fullmakt ved forespørsel fra myndighetene om konstitusjon eller eventuelle endringer vedrørende opprettelse eller endring eller annen kansellering av selskapet på vegne av klienten og dennes virksomhet. Kraften må være sertifisert av en notarius publicus og en Haag-apostille.

 

Bankkonto I Banking eller finansiell Introduksjon I E-Wallet I Exchange

2.3. FIDULINK® kan på forespørsel bistå Kunden i forbindelse med bank- eller finansintroduksjonen, åpningen av en konto i en bank, betalingsforetak, finansinstitusjon eller en ikke-banktjenesteleverandør, E-lommebokleverandør, (“ Bank eller institusjon "). I denne sammenhengen, FIDULINK® kan tilby kunden en liste over etablissementer, men det er kunden som er ansvarlig for valget av etablissementet med forbehold om aksept av etableringen og etterlevelse av kunden og hans selskap, datterselskap, filial, kontor kommersiell representasjon ( Good Standing , Aktiviteter , Support , lokaler ... ) . Kunden kan velge enten en bedrift fra listen over etablissementer levert av FIDULINK® eller et tredjepartsetablering (kun på forespørsel og uten noen garanti for at etablissementet aksepterer åpningen av kundens firmakonto) innenfor grensen av to forespørsler og avslag fra kunden og/eller banker og/eller etablissementer). Vellykket implementering av tilleggstjenester som kredittkort, banksjekkhefte eller nettbanktilgang er ikke garantert og tilbys som den er og uten garanti. Tjenesten kan bare brukes til juridiske formål som bestemt av gjeldende lov, og kunden samtykker i å gi all informasjon knyttet til sin aktivitet og opprinnelsen til sine midler, og alle andre spørsmål eller informasjon som blir bedt om av banken eller finansinstitusjonen eller FIDULINK® og eller andre FiduLink-agenter eller andre FiduLink-partnere, FiduLink-advokater, FiduLink-regnskapsførere eller andre kontrollagenter av typen AML Compliance.

2.4 SUXYS® og FiduLink.com tilbyr ingen Wallet- eller E-Wallet-tjenester, Wallet- eller E-Wallet-tjenestene som finnes på nettstedet til www.FiduLink.com og eller under domener og andre merkedomener er en tjeneste som tilbys av tredjepartsselskaper som er autorisert å tilby utvekslingstjenester, e-lommebok - lommebok ... (E-Wallet Supplier and Exchange Platform for profesjonelle i sammenheng med kommersiell drift) under navnet Label E-Wallet FiduLink. Kunden godtar at han ikke i noe tilfelle og av noen art kan vende seg mot FiduLink.com og dets underdomener eller SUXYS® med hensyn til registrerings- og påloggingslenken som finnes på nettstedet FiduLink.com. Kunden avskriver FiduLink.com og SUXYS® av enhver rettssak i tilfelle en tvist med foretakene eller andre finans- eller bankinstitusjoner som sistnevnte har fått en introduksjon for på hans anmodning med validering av sistnevnte med sine bank- og/eller finansinstitusjoner regulert eller uregulert i deres opprinnelsesjurisdiksjoner .

 

3 - Rett til å nekte tjenester

FIDULINK.com og eller SUXYS® forbeholder seg retten til å nekte alle eller deler av tjenestene den tilbyr til en Kunde uten grunn eller forklaring, og kan på ingen måte holdes ansvarlig for dette avslaget. Ingen refusjon av noe slag kan gis i tilfelle avslag på tjenester fra FIDULINK.com eller underdomener eller SUXYS® , eller agent SUXYS® , Advokat SUXYS®, Regnskapsfører SUXYS® ,SUXYS-partnere® og andre kontrollagenter av typen AML-samsvar. Du er gjenstand for et avslag på tjeneste, du kan kontakte vår juridiske avdeling på: lawyer(@)fidulink.com (Språket i e-posten din er kun på engelsk, alle forespørsler som ikke er skrevet på engelsk vil ikke være gjenstand for behandling på den delen av vår advokat som er ansvarlig for denne typen suspensjon eller slutt på tjenester). Som en del av en Anti-Money Laundering (AML)-sjekk, kan du kontakte compliance-tjenesten FiduLink.com og underdomener og SUXYS® via e-post til compliance(@)fidulink.com, kan tjenestene og andre inkorporeringer av selskaper bli gjenstand for midlertidig eller permanent blokkering av tjenestene til FiduLink.com og underdomener, SUXYS® , FiduLink.com advokater , FiduLink.com advokater , FiduLink.com regnskapsførere , FiduLink.com domisilieringssenter og andre Partnere , FiduLink.com agenter og underdomener. I sammenheng med verbal eller skriftlig eller fysisk oppførsel som anses som ukorrekt eller til og med truende mot FiduLink.com eller SUXYS® eller FiduLink.com-agenter, FiduLink.com-advokater, FiduLink.com-regnskapsførere, domisilieringssentre og deres ansatte vil resultere i avslag på tjenester og/eller umiddelbar tilgang til tjenester og produkter uten mulighet for refusjon. I sammenheng med publisering eller formidling gjennom internettnettverk, nettsteder, blogger, internettsider, fora, radioer, nett-tv, kanaler, meldingstjenester ... og alle andre medier, visuelle bilder, TV, audiovisuelle uttalelser som anses som ærekrenkende av FiduLink.com og eller SUXYS® mot FiduLink.com eller underdomener eller SUXYS® eller FiduLink-agenter® , FiduLink Advokater® , Regnskapsførere FiduLink® , FiduLink direkte belastningssentre® og alle andre SUXYS-partnere og plattformer® og/eller FiduLink.com vil føre til rettsforfølgelse i bostedslandet for kunden(e) og andre ledere, visninger, verter, forfattere, redaktører av publikasjonen(e) eller av erklæringen som kunden aksepterer uten forbehold og uten forbehold. begrense med personlig og full felles kausjonist til å bære kostnadene for rettferdighet og beskyttelse samt alle kostnader knyttet til saken og å bære uten noen begrensning og på en personlig solidarisk måte de skader som FiduLink.com kan kreve og SUXYS®  den eller flere som angår dem og de mot FiduLink.com eller SUXYS® eller FiduLink.com-agenter, FiduLink.com-advokater, FiduLink.com-regnskapsførere, FiduLink.com-domisiliasjonssentre uten begrensning av beløp og varighet og på enkel forespørsel fra FiduLink.com eller SUXYS® eller FiduLink.com ledere eller agenter, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Accountants eller FiduLink.com domisiliasjonssentre og andre FiduLink.com og SUXYS partnere eller leverandører®.

 

4 - Rådgivning

Selv om FIDULINK® bestreber seg på å gi sannferdig og korrekt informasjon om alle sine tjenester, jurisdiksjoner, juridiske selskapsformer, beskatning og annen informasjon knyttet til opprettelsen av et selskap i den jurisdiksjonen du velger, FiduLink.com og underdomener og SUXYS® gir ikke andre råd enn informasjon som er fritt tilgjengelig og regelmessig publisert av domstolene selv, og heller ikke informasjon om (beskatning av enkeltpersoner, beskatning av juridiske personer, offshore-ordninger, onshore-offshore-ordninger, skattefritak for enkeltpersoner og selskaper) A som sådan kunden aksepterer og bekrefter at han ikke har mottatt juridiske eller skattemessige råd fra FIDULINK.com og eller underdomener eller SUXYS® eller FiduLink-agenter® (FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Legal Officers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Agents og andre FiduLink.com partnere eller FiduLink.com Leverandører) eller andre institusjoner eller fysiske eller juridiske personer i forhold til FiduLink.com og sub - domener eller SUXYS® . Det er kundens ansvar å sørge for at han mottar all nødvendig juridisk og skattemessig rådgivning med hensyn til etablering og drift av selskapet i den jurisdiksjonen han velger, og for å sikre at aktivitetene ikke vil bryte loven i noen kompetent jurisdiksjon. Klienten aksepterer og forplikter seg til å sikre forsvarlig juridisk, skattemessig og administrativ oppførsel av hans selskap etter opprettelsen av sistnevnte. Klienten(e) avslutter SUXYS fullstendig® eller FiduLink.com eller dets underdomener, FiduLink.com-agenter, FiduLink.com-advokater, FiduLink.com-regnskapsførere og andre FiduLink.com-partnere og FiduLink.com-leverandører fra alt ansvar angående valg av jurisdiksjon, valg av juridisk form, valget av selskapets navn, valg av virksomheten til selskapet, ledelsen av selskapet, den gode administrative og skattemessige oppførselen til selskapet og dets ledere og andre aksjonærer og eller andre leverandører og/eller samarbeidspartnere og alle andre årsaker eller handlinger feil oppførsel eller unnlatelse av å administrere kundens virksomhet på riktig måte.

 

5 - Juridiske formål

Kunden garanterer at han ikke vil bruke noen av rettighetene gitt i en kontrakt til ulovlige, uanstendige, umoralske eller ærekrenkende formål og vil ikke diskreditere FIDULINK® , SUXYS® , FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Agenter, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partnere og andre FiduLink.com Leverandører på noen måte. Kunden kan ikke under noen omstendigheter bruke eller knytte navnet til FIDULINK.com og FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partnere og andre FiduLink Suppliers.com, i helt eller delvis, for kommersielle formål. Hvis aktuelt, FIDULINK® og eller SUXYS®, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Center , FiduLink.com Partners , Suppliers FiduLink.com forbeholder seg retten til å samarbeide med enhver offisiell etterforskningsmyndighet i tilfelle påstand om brudd mot Klient (Klienten godtar uforbeholdent at FiduLink.com, SUXYS® , FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partnere og andre leverandører FiduLink.com setter en stopper for alle konfidensialitetsavtaler for å tilby fullt samarbeid med myndighetene som vil be om det fra SUXYS® eller FiduLink.com.)

 

6 - Hvitvasking og DUE diligence

Kunden og dens partnere, aksjonærer og andre personer som er ansvarlige og deltar i stiftelsen av selskapet eller selskapene, datterselskapene, filialene skal tilby FIDULINK.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Accountants, Centers FiduLink.com-virksomhet, FiduLink.com-partnere og andre FiduLink.com-leverandører all informasjon som anses nødvendig av sistnevnte for å sikre at selskapet overholder gjeldende lovgivning i kampen mot hvitvasking av penger og due diligence. Det er Kundens ansvar å sørge for at informasjonen som gis til FIDULINK® er korrekte, nøyaktige, verifiserbare og i god tro. Klienten erklærer også overfor FIDULINK.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partnere og andre FiduLink.com-leverandører at varene eller midlene som innføres i et selskap ikke utgjør, verken direkte eller indirekte, utbytte av en forbrytelse eller annen ulovlig aktivitet. For å gjøre det mulig for FIDULINK.com, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners og FiduLink.com Leverandører å oppfylle sine juridiske forpliktelser, skal Kunden FIDULINK.com , FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agenter, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners og FiduLink.com Leverandører informert fullt og raskt om enhver endring som angår den økonomiske mottakeren, aksjonærene og selskapets ledere. De økonomiske fordelene angitt av klienten vil fysisk eller digitalt signere et "skjema" eller "elektronisk skjema" som kreves av kontrakten. Kunden skal informere FIDULINK.com, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners og FiduLink.com Leverandører om arten av hans selskaps aktiviteter uten forsinkelse. endringer vil være underlagt skriftlig forhåndssamtykke fra FIDULINK.com, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agenter, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners og FiduLink.com Leverandører. Kunden og selskapets aksjonærer og andre begunstigede må innen 30 dager etter opprettelsen av selskapet gjennomføre en identitetsverifisering ved hjelp av FiduLink.com-løsningen. Identitetsverifisering er obligatorisk for alle brukere. Kunden må utføre AML- og KYC-verifisering. Kunden avskriver FiduLink.com og/eller SUXYS®, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners og FiduLink.com Leverandører av alle ansvar og forplikter seg til ikke å etablere et selskap med det formål å etablere svindel av noe slag . Innenfor rammen av overholdelse av nasjonal eller internasjonal lovgivning FiduLink.com og SUXYS® , FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partnere og Leverandører FiduLink.com pålegger sine kunder en obligatorisk anti-hvitvaskingsprosess for verifisering og kontroll: https:// Marketplace-FiduLink.com. Som en del av en verifikasjon eller avsløring av svindel, aksepterer kunden uten forbehold og uten begrensning med en personlig og fullstendig felles kausjonist å bære kostnadene for rettferdighet og beskyttelse samt alle kostnader knyttet til saken., verifikasjon, forsvarskostnader og andre kostnader ... og å bære skader som FiduLink.com kan kreve angående den og de mot FiduLink.com eller SUXYS® , FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners og FiduLink.com Leverandører uten begrensning av beløp og varighet og på enkel forespørsel fra FiduLink.com eller SUXYS® , FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agenter, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partnere og FiduLink.com Leverandører.

 

7 - Kundens forpliktelser

Utlevering av støttedokumenter i forbindelse med due diligence kan spesielt, og uten å være uttømmende, omfatte: originale bekreftede kopier av identitetsdokumenter, bevis på bosted datert for mindre enn 3 måneder siden, bankreferansebrev, originale bekreftede kopier av selskapsdokumenter, samt originaler av sertifiserte oversettelser hvis aktuelt, notarialbekreftelse, apostille og andre digitale sertifikater. Enhver sertifisering må produseres i henhold til kravene i gjeldende jurisdiksjon og i henhold til mulige instruksjoner fra FIDULINK.com, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners og FiduLink.com leverandører. Kunden har plikt til å sende inn dokumentene som kreves for å oppfylle due diligence-forpliktelsene før oppstart av tjenestene FIDULINK.com og , FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers , FiduLink. com-partnere og FiduLink.com-leverandører, overholdelse og andre tjenester eller myndigheter som uttrykkelig ber om det fra FiduLink.com eller SUXYS® eller kunden direkte.  

Merk: Bare sertifiseringer fra notarius publicus i bostedslandet, rådhus i bostedsbyen, ambassader, politistasjon i bostedsbyen, offentlige advokater (under visse betingelser) i bostedslandet) er akseptable. Ethvert forsøk på eller innsending av dokumentsvindel eller innsending av ikke-kompatible dokumenter vil resultere i umiddelbar suspensjon av FiduLink.com-tjenester.

 

8 - Gebyrer og betalingsbetingelser

Generelt

8.A.1.1 Kunden godtar å betale gebyrene som kreves av FIDULINK.com, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Partners og FiduLink Suppliers .com ved bestilling deres firmapakke eller andre tjenester. Gebyrplanen for FIDULINK.com er oppført i listen over gebyrer som er publisert på FIDULINK.com-nettstedet (www.fidulink.com og underdomener og eller FiduLink Marketplace ® eller SUXYS Apps®) og dens plattformer. I tillegg til kostnadene nevnt på nettsiden og andre applikasjoner, erkjenner Kunden å måtte dekke alle kostnader som påløper, inkludert, men ikke begrenset til, kostnader som påløper ved innkalling til eller deltagelse på møter med styremedlemmer, aksjonærer eller sekretærer, kostnadene ved innkalling eller oppmøte kl. enhver ekstraordinær generalforsamling i selskapet, kostnadene knyttet til utarbeidelsen av enhver omdirigering av melding eller erklæring og andre lignende kostnader. FIDULINK.com starter ikke en utførelsesfase før full betaling av gebyrene er mottatt.
Alle avgifter og gebyrer betales i valutaen angitt av FIDULINK.com, tilgjengelige valutaer er GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, SUXYS token, USDT (valutakurs basert på EUR-valuta). Kunden er ikke autorisert til å holde tilbake gebyrer og utgifter fra krav knyttet til noen service, garanti eller ansvar. Likeledes er enhver rett til motregning fra Kundens side herved utelukket. FiduLink.com oppdaterer valutakursen jevnlig på sine nettsider og på de ulike markedsplassene og mobilapplikasjonene.

8.A.1.2 Betaling i Bitcoin.

FIDULINK® aksepterer betalinger i bitcoin med euro som valuta. Kunden aksepterer at betalingen kan bli gjenstand for justering ved et plutselig fall i kryptoaktiva. FIDULINK® forbeholder seg retten til å nekte betaling i Bitcoin.

8.A.1.3 Betaling i Ethereum.

FIDULINK® aksepterer betalinger i Ethereum med euro som vekslingsvaluta. Kunden aksepterer at betalingen kan bli gjenstand for justering ved et plutselig fall i kryptoaktiva. FIDULINK® forbeholder seg retten til å nekte betaling i Ethereum.

8.A.1.4 Betaling med Western Union.

FIDULINK® aksepterer betalinger i Western Union med euro som overføringsvaluta. Kunden godtar å bære Western Unions kostnader. FIDULINK ® forbeholder seg retten til ikke å nekte betaling fra Western Union. Kun tilgjengelig for Western Union-betalinger (bankkontooverføringsmodus). (Kun tilgjengelig for kunder i nødstilfeller)

8.A.1.5 Betaling i MoneyGram.

FIDULINK® aksepterer betalinger i MoneyGram med euro som overføringsvaluta. Kunden godtar å bære MoneyGrams gebyrer. FIDULINK® forbeholder seg retten til ikke å nekte betaling fra MoneyGram. Bare tilgjengelig for MoneyGram -betalinger (overføring av bankkonto). 

8.A.1.6 Betaling i USDT.

FIDULINK® aksepterer betalinger i USDT med USD som vekslingsvaluta. Klienten godtar å bære kostnadene ved bytte og overføring til E-lommeboken til FiduLink.com. FIDULINK® forbeholder seg retten til ikke å nekte betaling fra USDT.

8.A.1.7 Betaling i EURS.

FIDULINK® aksepterer betalinger i EUR med USD som vekslingsvaluta. Klienten godtar å bære kostnadene ved bytte og overføring til E-lommeboken til FiduLink.com. FIDULINK® forbeholder seg retten til ikke å nekte betaling med EURS.

8.A.1.8 Betaling i SUXYS-token.

FIDULINK ® aksepterer betalinger i SUXYS Token med USD som vekslingsvaluta. Klienten godtar å bære kostnadene ved bytte og overføring til E-lommeboken til FiduLink.com. FIDULINK® forbeholder seg retten til ikke å nekte betaling med SUXYS Token.

 

FiduLink.com tilbyr ikke kontantbetalinger. Kunden aksepterer bruken av betalingsmåten ovenfor i forbindelse med sine nettbetalinger eller i FiduLink.com-byrået.

 

Stiftelse og ledelse av et selskap, datterselskap, filial

8.2. I tillegg til årsavgiftene må Kunden betale FIDULINK® et enkelt engangsbeløp for å tillate opprettelsen av et selskap, filial, datterselskap ("inkorporeringskostnader"). Inkorporeringskostnadene varierer etter jurisdiksjon og inkluderer levering av et registrert kontor for selskapet (adresse), levering av en bosatt agent samt alle dokumenter slik at selskapet kan være fullt operativt fra den første registreringsdagen, nemlig: sertifikatet av inkorporering utstedt av det lokale registeret; statusene; vedtaket om utnevnelse av direktøren og utdeling av aksjer og aksjebrevet(e).

Årsavgiften er en fast avgift som betales årlig ved registrering eller fornyelse av selskapet. De inkluderer vedlikehold av selskapet i forhold til lokale lover i jurisdiksjonen, samt fornyelse av det registrerte kontoret, den registrerte agenten og offentlige avgifter i den aktuelle jurisdiksjonen. Disse avgiftene kan ikke refunderes.

Kunden er ansvarlig overfor FIDULINK.com for alle andre skatter, slik som offentlige skatter, avgifter, skatter og andre betalinger til tredjeparter, samt gebyrer og overføringsgodtgjørelser til styremedlemmer eller tillitsvalgte, inkludert utlegg og alle forsvarlige utgifter. .

Kunden erkjenner retten til FIDULINK® gjennomgå årsavgiftene. Enhver endring i gebyrstrukturen vil bli varslet Kunden minst en måned før oppstart av tjenestene for perioden som gebyret gjelder. Kunden kan betale gebyrene til FIDULINK® ved å bruke et gyldig Visa- eller MasterCard-kredittkort i deres navn, eller ved bankoverføring. Kunder som sender til FIDULINK® dataene til et kredittkort (eller lignende instrument) som betalingsmiddel godtar at FIDULINK® belaster kredittkortet for hele beløpet av avgifter og/eller utgifter, skatter, avgifter som skyldes FIDULINK® i forbindelse med tjenesten og eventuelle andre forsvarlige utlegg eller egenutgifter. Kunden godtar også at FIDULINK® kan lagre og bruke kortdata i samsvar med disse generelle betingelsene og personvernerklæringen.

8.2.1.A - Oppgivelse av juridisk adresse 

FiduLink.com kan oppgi en juridisk adresse for selskapet opprettet av kunden hvis dette er inkludert i pakken for en periode på 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder avhengig av jurisdiksjoner og pakkene. Kunden aksepterer det fulle ansvaret samt vilkårene for bruk av FiduLink.com, FiduLink.com Business Centers, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Agencies, FiduLink.com Partners og andre leverandører av FiduLink.com. FiduLink.com, FiduLink.com Agents, FiduLink.com Advokater, FiduLink.com Accountants, FiduLink.com Partners og FiduLink.com Suppliers forbeholder seg retten til å si opp domisilieringstjenestene i tilfelle manglende overholdelse av de generelle bruksvilkårene og tjenester fra FiduLink.com uten reservasjoner og uten varsel. Kunden aksepterer og bekrefter å ha lest og forstått de generelle salgsbetingelsene og tjenestene til FiduLink.com. Kunden godtar at han ikke kan bruke FiduLink.com-adressene uten å ha informert FiduLink.com og mottatt en skriftlig avtale fra FiduLink.com. Under ingen omstendigheter kan kunden motta kunder, partnere, leverandører og andre avtaler på bostedet uten skriftlig forhåndssamtykke fra FiduLink.com, store pakker og andre. FiduLink.com forplikter seg til å informere kunder om mottak av et brev på vegne av kundens selskap på adressen oppgitt av FiduLink.com (bortsett fra ved manglende belastning av postkreditt). Kunden godtar at FiduLink.com suspenderer postmottakstjenestene fra 1. dag for manglende betaling av adressetjenestene levert av FiduLink.com. I tilfelle kontroll fra administrasjonen, samtykker klienten i å gi et annet sted enn det som er gitt av FiduLink.com til administrasjonen og de som står for dens regning, eller å leie et kontor eller et privat møterom innenfor grensene for FiduLinks tilgjengelighet. com. FiduLink.com forbeholder seg retten til å nekte å tilby en møteromutleie eller kontorutleietjeneste til klienten.

 

SPESIELLE BETINGELSER FOR BETALINGER MED DEBETT ELLER KREDITKORT

8.3. Dersom betaling av årsavgift er forfalt og forfalt til tross for regelmessig fakturering fra FIDULINK® og rimelig innsats for å varsle Kunden om slikt brudd, samtykker Kunden i at FIDULINK kan debitere Kundens kort (debet eller kreditt) for ethvert ubetalt beløp av denne art, inkludert enhver straff eller bot som pålegges for å gjenopprette selskapet til god registreringstilstand. .

I dette tilfellet godtar også Kunden at FIDULINK® vil ha 60 dager fra belastningsdatoen til å betale eventuelle årlige registreringsavgifter knyttet til Kundens selskap, og ethvert beløp som belastes som registerstraff vil også inkludere et eventuelt tilleggsbeløp knyttet til ventetiden på 60 dager.

Ved betaling med et anonymt kredittkort eller et som ikke nevner navnet på kredittkortinnehaveren, samtykker kunden i å oppgi en kontoutskrift med angivelse av kredittkortnummeret samt navn og adresse til innehaveren. av bankkortet. I tilfelle kunden ikke er innehaver av kortet, må han fremlegge pass og adressebevis på - 3 måneder samt en skriftlig bekreftelse på sin avtale for betaling av kunden og hans bestilling. 

8.4. I DEN GRAD EN TREDJEPART FORETAR KORTBETALING PÅ VEGNE AV KUNDEN, GARANTERER KUNDEN AT KORTHOLDER HAR SAMTYKKE TIL BETALINGEN, SAMT TIL BRUKEN AV KORTET OG TIL BEHANDLING AV KORTDATA I HENHOLD TIL GENERELT PERSONVERN. KUNDEN ER FORPLIKTET TIL Å FÅ FRA INNHOLDEREN TIL Å SIGNERE OG OVERHOLDE EN ERKLÆRING OM INNHOLDEREN SOM MODELL KAN FÅS PÅ PÅ E-POST PÅ INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Bank introduksjon

8.5. Kunden er ansvarlig overfor FIDULINK® et engangsbeløp for levering av sine tjenester knyttet til bankinnføring og åpning av bankkonto. Disse søknadsgebyrene kan endres når som helst uten varsel. Behandlingsgebyrene er uttrykt i GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC etter kundens valg på FIDULINK-plattformene®. Kunden må betale administrasjonsgebyrene før FIDULINK® begynner ikke utførelsen av tjenesten og forbindelsen med virksomheten(e). Kunden kan betale de administrative gebyrene til FIDULINK® ved å bruke et gyldig Visa- eller MasterCard-kredittkort i deres navn, eller ved bankoverføring. Kunder som sender til FIDULINK® dataene til et kredittkort som betalingsmiddel godtar at FIDULINK® belaster kredittkortet for hele beløpet av søknadsgebyret for kontoen de har valgt pluss kostnaden for budtjeneste hvis det blir bedt om det.

 

Marketplace-FiduLink.com eller App-FiduLink.com kundekonto eller MY-OFFICE Space

Kunden godtar at FIDULINK® opprette en dedikert konto når du bestiller online. Kunden aksepterer og forsikrer FIDULINK® at han sikrer full sikkerhet for tilgang til kontoen sin. Kunden påtar seg alt ansvar FIDULINK® og SUXYS® i tilfelle uaktsomhet fra hans side og manglende overholdelse av de essensielle sikkerhetselementene i passordet eller tilgangspåloggingen. I tilfelle brudd på kontoen eller uredelig bruk, aksepterer kunden at FIDULINK® blokkere tilgang til denne kontoen uten forsinkelser og uten grunn for å bli gitt til kunden. Kunden godtar å være eneansvarlig for sikkerheten til kontoen sin og hans tilgang at han alene har passordet og påloggingen.

Kunden aksepterer hosting av hans personlige data som fakturaer og andre kundeområder av FiduLink.com og SUXYS®. Kunden godtar uforbeholdent vilkårene for service og sikkerhet publisert på FiduLink.com-nettstedet (Les også https://fidulink.com/policy-privacy/). Klienten godtar at FiduLink.com og SUXYS® kan når som helst sette en stopper for hosting av deres data uten at sistnevnte blir informert og uten noen begrunnelse eller varsel. Kunden godtar automatisk opprettelse eller transformasjon av sin gjestekundekonto til en definitiv kundekonto etter å ha lagt inn sin bestilling og validering av FiduLink.com. 

Kunden aksepterer under valideringen av sin bestilling på FiduLink.com-siden eller under domener eller Marketplace eller Applications den elektroniske signaturen (ved validering og aksept av de generelle salgs- og bruksbetingelsene ved bestilling) av denne kontrakten definitivt og fullstendig med verdien av den opprinnelige kontrakten. Ved å validere bestillingen godtar bruken av den elektroniske signaturen til kontrakten ved validering av boksen for aksept av salgsbetingelsene og bruken på en definitiv måte og uten noen begrensning og bekrefter å ha lest og forstått og å akseptere de generelle betingelsene av salg og bruk av FiduLink.com og dets underdomener og markedsplass og applikasjoner.

FiduLink.com og SUXYS® gjøre tilgjengelig for kunden på forespørsel en "MY-OFFICE Lite"-plass for enhver nyoppretting av et selskap, datterselskap, filial. Denne plassen inneholder informasjon om opprettelsen av selskapet, datterselskapet eller filialen, men også et panel med gratis verktøy. Denne plassen kan når som helst bli suspendert eller deaktivert av FiduLink.com i tilfelle av manglende overholdelse av bruksbetingelsene eller annen manglende overholdelse av FiduLink.com-charteret. Kunden erkjenner å ha mottatt gratis tilgang til denne private og ledige plassen i en gitt periode på ett år på forespørsel fra FiduLink.com og SUXYS®. Kunden bekrefter å ha lest og forstått og å godta reglene og betingelsene for bruk samt FiduLink.com-charteret før noen tilkobling til hans "MY OFFICE Lite"-rom. Kunden erkjenner å være den eneste innehaveren og brukeren av denne plassen og fritar FiduLink.com og SUXYS fra alt ansvar.® i tilfelle inntrenging eller ondsinnet tilkobling eller andre datalekkasjer og tap av passord fra kundens side, aksepterer sistnevnte å være eneansvarlig for sikkerheten til denne gratis og private plassen som tilbys av FiduLink.com på kundens spesifikke forespørsel.

FiduLink.com og SUXYS® bestreber seg på å sikre sine ulike plattformer så mye som mulig ved å bruke de sikkerhetsmidlene den har til rådighet, som FiduLink.com og SUXYS® fraskriver seg alt ansvar for skaden som påføres i tilfelle delvis eller totalt tap av kundedata eller ondsinnet distribusjon av disse av mulige hackere eller andre kriminelle grupper. FiduLink.com gjør imidlertid oppmerksom på at vi ikke har noen sensitive data om våre kunder eller dokumenter på nettet, og at vi har en beskyttelses- og overvåkingstjeneste 24/24 og 7/7 av alle våre plattformer. 

Valg av direktør

8.6. Kunden gir makt til FIDULINK® og bekrefter at alle personer som skal utnevnes som styremedlemmer i et selskap i henhold til bestillingsskjemaet sendt til FIDULINK® og som ikke allerede har undertegnet en erklæring om aksept av fullmakt har faktisk samtykket til sitt mandat som styremedlem på tidspunktet for registrering av selskapet og at hver fysisk person utpekt som styremedlem har fylt 18 år. Også de bekrefter at administratoren er gjenstand for informert samtykke om hans utnevnelse og forpliktelser.

Utnevnelse av direktør

8.6.1 Kunden gir makt til FIDULINK® og bekrefter at alle personer som skal utnevnes som direktør for et selskap i henhold til bestillingsskjemaet sendt til FIDULINK® og som ikke allerede har undertegnet en erklæring om aksept av fullmakt har faktisk samtykket til sitt mandat som styremedlem på tidspunktet for registrering av selskapet og at hver fysisk person utpekt som styremedlem har fylt 18 år. Også de bekrefter at direktøren er gjenstand for informert samtykke om hans utnevnelse og forpliktelser.

Utnevnelse av sekretær

8.6.1 Kunden gir makt til FIDULINK® og bekrefter at alle personer som skal utnevnes som sekretær for et selskap i henhold til bestillingsskjemaet sendt til FIDULINK® (Forpliktelse og obligatorisk registrering ved tjeneste som nominert direktør) og som ikke allerede har signert en erklæring om aksept av fullmakt har faktisk samtykket til sitt mandat som sekretær på tidspunktet for registrering av selskapet og at hver fysisk person utnevnt som en regissør har fylt 18 år. Også de bekrefter at sekretæren er gjenstand for informert samtykke om hans utnevnelse og forpliktelser.

Andre bidragsytere

8.7. Kunden er ansvarlig overfor FIDULINK® et ikke-refunderbart engangsbeløp for levering av sine tjenester knyttet til kontakt med tredjeparts tjenesteleverandører eller bistand til å søke om å få slike tjenester fra tredjepartsleverandører. Denne summen samles utelukkende inn for å dekke kostnadene til FIDULINK®. Kunden erkjenner at FIDULINK® vil ikke være part i noe kontraktsforhold etablert mellom kunden og tredjeparts tjenesteleverandøren. Kunden erkjenner at FIDULINK® sannsynligvis vil motta en virksomhetsinnføringspremie fra tredjeparts tjenesteleverandør i tilfelle Kunden godtar det, og Kunden frasier seg uttrykkelig retten til å kreve tilbakeføring av en slik premie.

9 - Kommunikasjon og instruksjoner

Klienten og FIDULINK® kan sende hverandre instruksjoner, varsler, dokumenter eller annen kommunikasjon via post, e-post, gjennom den dedikerte Internett-portalen til FIDULINK® eller via faks, SUBJECT, at FIDULINK® kan sende utgiftsrapporter eller gebyrer som vedlegg på e-post. Klienten og FIDULINK® må oppbevare alle instruksjoner, merknader, dokumenter eller annen kommunikasjon som bevis. All kommunikasjon beregnet på FIDULINK® vil bli sendt til hovedkontoret eller til en annen adresse som FIDULINK® vil til enhver tid ha varslet kunden skriftlig, og all kommunikasjon ment for kunden vil bli sendt til kundens adresse eller til en hvilken som helst annen adresse som kunden vil ha varslet til FIDULINK® skriftlig når som helst, spesielt instruksjonen til poste restante som må godkjennes skriftlig. Siden FIDULINK® skal kunne kontakte Kunden når som helst ved behov, forplikter Kunden seg til umiddelbart å informere FIDULINK® dersom han endrer adresse, e-postadresse eller telefon-/faksnummer. I tilfelle Kunden har til hensikt å avslutte alle FIDULINK-tjenester® for et bestemt selskap eller flere selskaper, bør enhver melding om oppsigelse fra e -post sendes til info@fidulink.com .

10 - Databehandling og beskyttelse

10.1. FIDULINK® vil behandle personopplysninger som i henhold til definisjonen av General Data Protection Regulation (RGPD / GDPR), som inkluderer all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, også kjent som en "registrert". En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved å referere til en identifikator som navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en tilkoblingsidentifikator eller av en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiognomiske, fysiologiske , genetisk, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til denne fysiske personen.

Databehandling betyr enhver operasjon eller et sett med operasjoner utført på personopplysninger, enten automatiserte eller manuelle, slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, gjenfinning, konsultasjon, tilpasning eller modifikasjon, bruk, kommunikasjon ved overføring, spredning, sletting eller ødeleggelse av slike data, samt levering, arrangement eller kombinasjon av data, deres begrensning eller sletting.

Mottakere av personopplysninger inkluderer selskaper i FIDULINK-gruppen® opptrer som underleverandør eller hjelpemann, agenter bosatt i jurisdiksjoner knyttet til tjenester, våre IT- og telekommunikasjonsleverandører, andre tredjepartsleverandører, inkludert banker som Kunden uttrykkelig har ønsket å bli presentert for, offentlige selskapsregistre eller juridiske myndigheter. Hver av disse opplysningene vil bli gitt i samsvar med GDPR og våre forhold til tredjeparter vil være kontraktsmessige, der begge parter underordner seg GDPR -forpliktelser som taushetsplikt for alle som behandler personopplysningene til registrerte.

For å overholde kjenn-din-kunde-forpliktelsene (“KYC”) og for å sikre at tjenestene leveres korrekt, inkluderer dataene som behandles detaljer om kunden, som for- og etternavn, nasjonalitet, fødselsdato, bosted og bosted adresser, passnumre, passets gyldighetsdatoer og kontaktdata til identifiserbare personer, samt støttedokumenter som bekrefter disse personopplysningene og Kundens instruksjoner knyttet til tjenestene. KYC-prosessen utføres med KYC - AML-applikasjonen tilgjengelig på FiduLink.com.

Kunden har plikt til å oppbevare sine personopplysninger hos FIDULINK® oppdatert gjennom hele kontraktsforholdet, og å sende inn eventuelle støttedokumenter i forbindelse med forpliktelsen til å holde dem oppdatert i skjemaene foreskrevet av FIDULINK®.

10.2. FIDULINK® eller den fastboende agenten vil sannsynligvis behandle personopplysninger som en underleverandør på vegne av FIDULINK®, som der det er aktuelt forblir den behandlingsansvarlige. Ytterligere informasjon om partene som vi deler data med kan fås i våre retningslinjer for personvern.

10.3. Kunden erkjenner at han kan få mer informasjon ved å kontakte FIDULINK® eller ved å sende en e -post til info@fidulink.com . All kommunikasjon vil foregå på engelsk. Ethvert annet språk kan brukes av FIDULINK® etter eget skjønn, bare som en høflighet til kunden.

10.4. Kunden får beskjed om at han har rett til å trekke tilbake samtykke. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekningen, og heller ikke lovligheten av en videreføring av behandlingen hvis det foreligger en annen grunn som begrunner behandlingen, for eksempel overholdelse av juridiske forpliktelser.

Kunden garanterer overfor FIDULINK® at han har innhentet det fullstendige og fullstendige samtykket fra en tredjeparts datasubjekt hvis personopplysninger er overført til FIDULINK® av Kunden, og at dette samtykket dekker behandling av eller gjennom FIDULINK® personopplysninger om denne tredjeparts registrerte på grunn av tjenestetilbud eller etterlevelse av tilsynsforpliktelser.

10.5. FIDULINK®, dets direktører, ansatte eller agenter, er pålagt å behandle dataene konfidensielt. Til tross for alle sikkerhetstiltak, kan data, inkludert e-postkommunikasjon og personlige økonomiske data, sees av uautoriserte tredjeparter under overføring mellom klienten og FIDULINK®. For det formål å kommunisere med FIDULINK®, kan det hende at kunden må bruke programvare produsert av tredjeparter, inkludert men ikke begrenset til nettleserprogramvare som støtter en datasikkerhetsprotokoll som er kompatibel med protokollen som brukes av FIDULINK®.

10.6. Informasjonen gitt i sammenheng med denne paragrafen utgjør en delvis presentasjon av databeskyttelse. Dette forklares mer detaljert i vår personvernpolicy som er tilgjengelig på lenken som er gitt for dette formålet.

11 - Juridisk inhabilitet

Klienten vil bære risikoen for eventuelle skader som følge av en juridisk inhabilitet knyttet til hans person eller til hans advokater eller andre tredjeparter, med mindre denne manglende evnen har blitt kommunisert til FIDULINK.com eller SUXYS® skriftlig eller via e-post (med forbehold om å motta en bekreftelse i retur via e-post fra FiduLink.com eller SUXYS® ).

12 - Ansvar

12.1. Uten at det berører noen spesifikke bestemmelser, enhver skade som følge av en feil eller utelatelse fra FIDULINKs side®, dets direktører, ansatte eller agenter må bæres av klienten, med mindre FIDULINK®, dets direktører, ansatte eller agenter har begått grov uaktsomhet eller svindel eller annet ansvar som ikke kan utelukkes under gjeldende lov. FIDULINK® skal ikke holdes ansvarlig for tap som følge av mekanisk sammenbrudd, streik, internettangrep, terrorangrep, naturkatastrofer, pandemi, forsinkelser eller mislighold fra et medlem av personalet, ledelsen eller noen foresatte i utførelsen av sine plikter. 

12.2. Enhver skade forårsaket av eller som oppstår, direkte eller indirekte, fra feil, svikt, uaktsomhet, handling eller unnlatelse av andre personer, system, institusjoner eller betalingsinfrastruktur vil bæres av Kunden.

12.3. FIDULINK® kan ikke holdes ansvarlig hvis tilleggstjenestene ikke kan implementeres. Ansvaret til FIDULINK® angående tilleggstjenestene er strengt begrenset til valg, instruksjoner og overvåking av dets tilknyttede selskaper eller andre tredjeparter.

12.4. Enhver skade eller tap som følge av bruk av post, telegraf, telex, faksimile, telefon og andre kommunikasjonsmidler eller transportmidler, og spesielt tap som følge av forsinkelser, misforståelser, skade, mishandling påført av tredjeparter eller duplisering av kopier, er kundens ansvar, med mindre FIDULINK® begått grov uaktsomhet.

12.5. FIDULINK® kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle svikt i et av kommunikasjonsmidlene som er nødvendige for å utføre tjenestene som er gitt i kontrakten, eller for enhver post eller samtale mottatt innenfor rammen av tjenestene som er gitt i kontrakten. FIDULINK® bærer intet ansvar for tap eller skade som oppstår ved bruk eller faksing av instruksjoner, inkludert der overføringen har mislyktes, er ufullstendig eller tapt.

12.6. I det spesifikke tilfellet med å åpne en bankkonto, FIDULINK® opptrer som tredjepart i forholdet mellom Banken og Kunden. Derfor, FIDULINK® kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for forholdet mellom Banken og Kunden. FIDULINK® har ikke fullmakt til å handle og gir seg ikke ut for å opptre som ansatt, representant eller medlem av ledelsen i banken og/eller å signere på dens vegne eller å pådra seg noe ansvar på vegne av banken.

13 - Varighet, oppsigelse og suspensjon av tjenester

Generelt

13.1. Enhver kontrakt varer i den angitte perioden og vil deretter automatisk fornyes for påfølgende perioder tilsvarende lengden på den innledende perioden. For alle andre aspekter vil enhver kontrakt automatisk fornyes under samme vilkår og betingelser. FIDULINK® eller Kunden kan si opp en Kontrakt for begrepet som er nevnt deri, eller for slutten av enhver forlengelses- eller fornyelsesperiode, ved å gi minst to måneder skriftlig varsel til den andre parten. Oppsigelse er uten prejudice av eventuelle rettigheter eller forpliktelser for noen av partene som oppstår før oppsigelsen eller som oppstår med hensyn til enhver handling eller unnlatelse begått før oppsigelsen. Retten til umiddelbar oppsigelse av saklig grunn er forbeholdt.

13.2. Ved brudd fra kundens side av gjeldende lover eller disse generelle vilkårene for salg og bruk og/eller generelle betingelser, FIDULINK.com eller SUXYS® kan si opp enhver avtale og tjenester med umiddelbar virkning, inkludert en avtale om tilleggstjenester levert av selskaper tilknyttet FIDULINK® eller av tredjeparter. I et slikt tilfelle må klienten treffe alle nødvendige tiltak for å erstatte enhver stilling som har blitt ledig i et selskap etter slik oppsigelse, og det er uttrykkelig avtalt at FIDULINK® kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av slik umiddelbar oppsigelse.

Stiftelse og ledelse av et selskap

13.3. Enhver kontrakt for drift av et selskap er gyldig i et helt år. I tilfelle Kunden sier opp kontrakten eller spør FIDULINK® å overføre ledelsen av selskapet til en annen agent eller selskapstjenesteleverandør eller å avvikle selskapet, FIDULINK® vil ikke overføre eller likvidere selskapet før alle utestående betalinger, utgifter og/eller gebyrer (inkludert, men ikke begrenset til offentlige skatter, avgifter, skatter og andre betalinger til tredjeparter, samt kostnadene knyttet til styremedlemmene eller tillitsaksjonærene og en overføringsgebyret på €750,00) er betalt i sin helhet.

Så snart selskapet har blitt stiftet og er registrert i den relevante jurisdiksjonen, samtykker klienten i å signere en fullmaktskontrakt. Ellers FIDULINK® forbeholder seg retten til å nekte å overføre de sosiale dokumentene til Selskapet til Kunden så lenge den nevnte mandatkontrakten ikke er signert av Kunden.

Kunden vil motta full refusjon av inkorporeringskostnadene, minus kurerkostnader, hvis følgende tre betingelser er oppfylt: (i) FIDULINK® er ikke i stand til å opprette et selskap for kunden OG (ii) FIDULINK® har mottatt alle nødvendige dokumenter behørig utfylt av klienten, inkludert en kopi av en gyldig klients identitetsdokument som er autentisert i samsvar med de spesifikke instruksjonene fra de sveitsiske bankene og ethvert annet dokument som klienten har bedt om av FIDULINK®, for eksempel, spesielt bruksregninger som ikke er eldre enn 3 måneder, en curriculum vitae og et referansebrev fra en bank OG (iii) forespørselen om refusjon sendes inn innen 60 dager etter at kunden har betalt grunnloven.

Åpne en bankkonto

13.4. Tjenesten avsluttes med at banken åpner kontoen og deretter opprettes alle forhold mellom Kunden og Banken.

Enhver klient kan velge å kansellere forespørselen innen 3 kalenderdager etter forespørselen om å åpne en bankkonto. Kunden vil motta full refusjon av etableringsgebyret, minus kurerkostnader, dersom følgende tre betingelser er oppfylt: (i) Banken, med bistand fra FIDULINK®, er ikke i stand til å åpne en OG (ii) FIDULINK-konto for klienten® eller Banken har mottatt alle nødvendige dokumenter behørig utfylt av Kunden, inkludert en kopi av Kundens gyldige identitetsdokument som er autentisert i samsvar med de nøyaktige instruksjonene i konvensjonen om omsorgsplikten til sveitsiske banker og ethvert etterspurt dokument fra klienten av FIDULINK®, slik som, men ikke begrenset til, kontoutskrifter for kredittkort, strømregninger, ansettelseskontrakt, stiftelsesbevis eller annet bevis på midlers økonomisk opprinnelse. Dette er det eneste tilfellet der refusjon tilbys. Ingen refusjon vil bli tilbudt, uansett grunn, hvis kunden bestemmer seg for å kansellere forespørselen etter 3 kalenderdager.

Refusjonsmodalitet

13.5. Enhver refusjon kan bare gjøres gjennom SUXYS blockchain.® og i det digitale tokenet som kan brukes av FiduLink.com og underdomener og eller SUXYS® enten SUXYS TOKEN® (vær forsiktig, alle refusjoner vil bli gjort i samsvar med verdien av SUXYS-tokenet® på tidspunktet for forespørselen og med forbehold om aksept av SUXYS® og eller FIDULINK.com og underdomener. 

14 - Skillebarhet

Hvis en klausul heri er eller kan bli, i henhold til skriftlig lov, eller anses av en domstol eller et administrativt organ eller en kompetent jurisdiksjon for å være ulovlig, ugyldig, forbudt eller ikke håndheves, anses en slik klausul å være uvirksom. slik ulovlighet, ugyldighet, ugyldighet, forbud eller uanvendelighet. De andre klausulene forblir i kraft.

15 - FiduLink.com Charter og underdomener I Charterets 10 prinsipper

Brukeren så vel som styremedlemmer, aksjonærer, partnere bekrefter å ha lest og aksepterer charteret til FiduLink.com og aksepterer respekten til denne under straff for å se deres tjenester suspendert og eller deaktivert uten forbehold og uten noen begrunnelse på vegne av SUXYS® eller FIDULINK.com og underdomener; 

1 – Gi aldri ulovlige tjenester eller produkter med et selskap opprettet eller bruker tjenestene til FIDULINK.com. 2 – Forbli profesjonell og høflig under alle omstendigheter med FIDULINK-agenter®. 3 – La aldri en annen person bruke FIDULINK-kontoen din® eller MITT KONTOR for å koble til nettverket. 4 – Bruk aldri tjenestene til FIDULINK® for et annet selskap enn det som er registrert hos FIDULINK-tjenester®. 5 – Start aldri virksomheten til selskapet uten å ha mottatt de offisielle dokumentene eller aktiveringen av tjenestene fra FIDULINK®. 6 – Gi innen 48 timer alle profesjonelle eller personlige dokumenter som FIDULINK® kan spørre deg. 7 – Forny din bedrift eller dens tjenester maksimalt 1 måned før slutten av FIDULINK-tjenestene®. 8 – Gi aldri et dokument som har blitt reparert på noen måte. 9 – Aldri endre kontaktdetaljer (adresse, telefon, etc.) uten å informere FIDULINK.com. 10 – Bruk aldri tjenestene eller produktene til FIDULINK.com for å sette opp eller etablere skatte-, administrativt, økonomisk svindel...

16. Oppdrag

For ytelsen av sine tjenester, FIDULINK® forbeholder seg retten til å engasjere underleverandører som vil være under dens myndighet: Advokater, juridiske eksperter, regnskapsførere, statsautoriserte regnskapsførere, notarius publicus, revisorer og andre inkorporeringsagenter i FiduLink.com-nettverket. Kundens rettigheter og forpliktelser som følger av en kontrakt kan kun overføres til tredjeparter med skriftlig samtykke fra FIDULINK.com.

17. Gjeldende lov 

Denne avtalen er styrt av og etablert i samsvar med gjeldende lov i jurisdiksjonen til etableringen av SUXYS International Limited. Enhver uenighet mellom partene som oppstår i forbindelse med kontrakten, de generelle salgsbetingelsene og bruken av FiduLink.com, inkludert spørsmål knyttet til dens konklusjon, dens gyldighet eller dens oppsigelse, er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til hovedkontoret. fra SUXYS International Limited.

 

Vedlegg 1 - 1 - A . Ikke-levering av tjenester for innbyggere i jurisdiksjonene nedenfor (01/01/2023 kl. 00:00): 

FiduLink.com kan ikke tilby noen tjenester overhodet for borgere i jurisdiksjonene: Afghanistan, Iran, Nord-Korea, Pakistan, Sudan. Denne listen kan legges til eller fjernes fra visse jurisdiksjoner uten varsel fra FiduLink.com.  

 

Vedlegg 2 - 1 - A . Betalingsgrense med kredittkort nedenfor (27 kl. 04:2023): 

FiduLink.com vil ikke lenger tilby betalinger for nye kunder med bankkort over €499,00 fra og med 27. For alle betalinger over 04 €uro eller valuta tilsvarende dette beløpet, kan betalinger gjøres ved bankoverføring i 2023 valutaer etter kundens valg ved SEPA-overføring eller SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum-overføring. Betalingsfunksjonen for beløp over €499,00 eller tilsvarende vil kun være tilgjengelig for kunder som allerede er kjent for FiduLink.com*.

 

Siste oppdatering: 27/04/2023 kl. 00:00.